Rozvoj služby same day delivery ve společnosti Zásilkovna.cz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zákorová, Eva
dc.contributor.author Pšenicová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:05Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65092
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem služby same day delivery ve společnosti Zásilkovna s.r.o. Na úvodní kapitolu, shrnující teoretické aspekty distribuce zboží v rámci e-commerce, navazuje analýza stávajícího způsobu poskytování služby ve společnosti Zásilkovna s.r.o. Závěrečná kapitola je věnována různým možnostem optimalizace a zefektivnění poskytování služby same day delivery. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject same day delivery cze
dc.subject Zásilkovna s.r.o. cze
dc.subject e-commerce cze
dc.subject expresní služba cze
dc.subject e-shop cze
dc.subject same day delivery eng
dc.subject Zásilkovna Ltd. eng
dc.subject e-commerce eng
dc.subject express service eng
dc.subject e-shop eng
dc.title Rozvoj služby same day delivery ve společnosti Zásilkovna.cz cze
dc.title.alternative Development services same day delivery in company Zásilkovna.cz eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the development of services same day delivery in company Zásilkovna Ltd. At the introductory chapter, summarizing the theoretical aspects of the distribution of goods within the e-commerce, followed by an analysis of the current method of providing services in the company Zásilkovna Ltd. The final chapter is devoted to various possibilities of optimizing and streamlining the provision of services same day delivery. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management elektronických komunikací a poštovních služeb cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34705
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 31322
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account