Benchmarking v segmentu výdejních míst

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zákorová, Eva
dc.contributor.author Přibyl, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:05Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65091
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na zvýšení kvality služeb v segmentu výdejních míst ve společnosti Zásilkovna s.r.o. První kapitola se zabývá charakteristikou benchmarkingu a e commerce. Základem práce je analýza stávajícího stavu výdejních míst společnosti Zásilkovna s.r.o. a porovnání s konkurencí. V závěrečné části jsou navržena možná zlepšení, která povedou ke zvýšení kvality poskytovaných služeb ve společnosti Zásilkovna s.r.o. cze
dc.format 60 s., 1 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject výdejní místa cze
dc.subject benchmarking cze
dc.subject e-komerce cze
dc.subject Zásilkovna s.r.o. cze
dc.subject zásilka cze
dc.subject distribution points eng
dc.subject benchmarking eng
dc.subject e-commerce eng
dc.subject item eng
dc.title Benchmarking v segmentu výdejních míst cze
dc.title.alternative Benchmarking in segment of distribution points eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on improving the quality of services in the segment of distribution points at Zásilkovna Ltd. The first chapter deals with the characteristics of benchmarking and e commerce. Foundation work is the analysis of the current state of distribution points of company Zásilkovna Ltd. and compared with the competition. The final section suggested possible improvements that will lead to improved quality of service in the company Zásilkovna Ltd. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management elektronických komunikací a poštovních služeb cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34701
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 31321
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account