Hodnocení zaměstnanců České pošty, s. p.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel
dc.contributor.author Pokorná, Barbora
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:04Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:04Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65090
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je hodnocení zaměstnanců ve společnosti Česká pošta, s. p. Cílem bakalářské práce "Hodnocení zaměstnanců České pošty, s. p." je analyzovat současný systém hodnocení a na základě zjištěných nedostatků navrhnout opatření ke zlepšení ve vztahu efektivnosti společnosti a jejích zaměstnanců. První část práce shrnuje teoretické principy týkající se hodnocení zaměstnanců. Tyto aspekty jsou důležité v oblasti řízení pracovního výkonu jak pro společnost, tak i pro zaměstnance. Následující část práce obsahuje analýzu současného stavu hodnocení a dotazníkové šetření. Třetí část zahrnuje návrh na zefektivnění stávajícího stavu hodnocení České pošty, s. p. cze
dc.format 60 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject hodnocení zaměstnanců cze
dc.subject Česká pošta, s. p. cze
dc.subject analýza současného stavu cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject evaluation of employees eng
dc.subject Czech Post, s. p. e eng
dc.subject analysis of the current state eng
dc.subject survey eng
dc.title Hodnocení zaměstnanců České pošty, s. p. cze
dc.title.alternative Evaluation of employees of Czech post eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated The subject of the Bachelor thesis is an evaluation of employees in Czech post enterprise. The aim of the thesis is to analyze a current system of performance appraisal, to identify deficiencies and based on the results to propose measures to improve effectiveness between the organization and its employees. The first part summarizes theoretical knowledge concerning the evaluation of employees and it explains why the evaluation of employees is important for both, the organization and the employee in performance management. The second part contains an analysis of the current state of assessment and survey. The third part consists of a proposal to improve efficiency of current performance appraisal in Czech Post. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management elektronických komunikací a poštovních služeb cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34684
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 31320
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account