Zefektivnění výroby ve společnosti SUNWIN s.r.o. z pohledu logistiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Matějček, Jiří
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:58Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:58Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65076
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zefektivnění výroby. Jsou zde vysvětleny základní pojmy z oblasti výroby, logistiky a moderních přístupů k řízení výroby. Další část práce se zaměřuje na analýzu výrobních procesů ve společnosti SUNWIN s.r.o. z pohledu logistiky, na základě které jsou navržena zefektivňující opatření. cze
dc.format 64 s., 11 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject výrobní logistika cze
dc.subject řízení výroby cze
dc.subject zefektivnění výroby cze
dc.subject production logistics eng
dc.subject production management eng
dc.subject streamlining of production eng
dc.title Zefektivnění výroby ve společnosti SUNWIN s.r.o. z pohledu logistiky cze
dc.title.alternative Streamlining of Production in the Company SUNWIN s.r.o. from a logistic point of view eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of streamlining of a manufacturing process. It explains the basic terminology not only in the area of modern approaches to managing a manufacturing process but also manufacturing and logistic terms. The next focus of this thesis is an analysis of the manufacturing processes in the company SUNWIN s.r.o. from the logistic point of view. The proposals for reengineering are based on this analysis. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34685
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 31219
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account