Same day delivery v podmínkách českého e-commerce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel
dc.contributor.author Malinský, Jiří
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:53Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:53Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65066
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na teoretické principy e-commerce, analýzu trhu současného způsobu distribuce objednaného zboží jednotlivými společnostmi a jejich službami v českém e-commerce. To se rovněž týká dotazníkového šetření, které se zabývá názory zákazníků na službu Doručení ve stejný den. V neposlední řadě poskytuje možný návrh, jak službu využít v podmínkách českého e-commerce. cze
dc.format 70 s., 2s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce je přístupná bez omezení cze
dc.subject elektronické obchodování cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject doručení ve stejný den cze
dc.subject přepravní společnosti cze
dc.subject e-commerce eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject same day delivery eng
dc.subject transport companies eng
dc.title Same day delivery v podmínkách českého e-commerce cze
dc.title.alternative Same day delivery in conditions of czech e-commerce eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated The work focuses on theoretical principles of e-commerce, market analysis of the current method of distribution of goods ordered by individual companies and their services in Czech e-commerce. It also concerns a questionnaire survey that deals with consumer's opinions on the same day delivery service. Finally, it provides possible approache on how to utilize it in the Czech e-commerce sphere. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management, marketing a logistika ve spojích cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34707
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 28442
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account