Hodnocení kvality zpracování prioritních mezinárodních zásilek ve státním podniku Česká pošta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina
dc.contributor.author Formanová, Šárka
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:52Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:52Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65065
dc.description.abstract Tato práce se věnuje problematice mezinárodních prioritních zásilek. Přináší přehled mezinárodních služeb nabízených Českou poštou, s. p. Dále hodnotí rychlost a množství mezinárodních prioritních zásilek. První kapitola je věnována mezinárodní spolupráci na poštovním trhu a obecným ustanovením platícím pro zásilky putující do zahraničí. Mimo to rozebírá produkty, které Česká pošta nabízí s důrazem na EMS. Další kapitola obsahuje analýzu EMS poskytovaných do zahraničí. Kvalita zpracování je zde rozebrána z pohledu rychlosti a množství zásilek. Poslední kapitola je věnována návrhům na zlepšení. cze
dc.format 61 s., 26 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject zásilky cze
dc.subject mezinárodní prioritní zásilky cze
dc.subject poštovní operátoři cze
dc.subject Česká pošta cze
dc.subject mezinárodní služby cze
dc.subject consignments eng
dc.subject priority international shipments eng
dc.subject postal operators eng
dc.subject Czech Post eng
dc.subject international services eng
dc.title Hodnocení kvality zpracování prioritních mezinárodních zásilek ve státním podniku Česká pošta cze
dc.title.alternative Quality assessment proces of priority international shipments in state enterprise Czech post eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated This work is devoted to issues of international priority shipments. Provides an overview of the international services offered by the Czech post. Further evaluating the speed and quantity of international priority shipments. The first chapter is devoted to international cooperation on the postal market and the general provisions of the certification required for shipments travelling abroad. Moreover, it discusses the products that the Czech post offers, with an emphasis on the EMS. The next chapter contains the analysis of the EMS provided abroad. The quality of processing is discussed from the perspective of the speed and quantity of the shipments. The last chapter is devoted to proposals for improvement. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management, marketing a logistika ve spojích cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34683
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 28379
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account