Školení zaměstnanců ve společnosti DHL, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zákorová, Eva
dc.contributor.author Barták, Milan
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:51Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65064
dc.description.abstract Cílem předkládané práce je navrhnout alternativní způsob zajištění školení a vzdělávání v divizi společnosti DHL Express, konkrétně DHL Freight operující na území ČR na základě analýzy nákladů. DHL Freight v současné době zajišťuje vzdělávání zaměstnanců ve vlastní režii, cílem práce je porovnat náklady s variantou, kdy by společnost tuto činnost pořizovala od externích dodavatelů. Práce obsahuje tři základní části, teoretickou část, která definuje možnosti školení zaměstnanců, praktickou část, ve které je představena analyzovaná společnost DHL a její divizi DHL Freight, současný systém zajištění školení a vzdělávání a návrhovou část, která obsahuje doporučené alternativy, které by společnost DHL Freight měla pro zajištění vzdělání zvolit a dále doporučení dalšího rozvoje školení a vzdělávání zaměstnanců. cze
dc.format 56 s., 4s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject školení cze
dc.subject DHL cze
dc.subject kalkulace cze
dc.subject plán rozvoje cze
dc.subject training eng
dc.subject calculation eng
dc.subject development plan eng
dc.title Školení zaměstnanců ve společnosti DHL, s.r.o. cze
dc.title.alternative Employee training in DHL, Ltd. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated The aim was to propose an alternative method of providing training and education division of DHL Express, DHL Freight on the basis of cost analysis. DHL Freight currently provides training for employees by a internal tutor. The provided analysis compares this alternative to an alternative with external suppliers. The proposed thesis has three main parts, the theoretical part that defines the capabilities of staff training, the practical part presents the analyzed company DHL and the DHL Freight, the current system of providing training and education and the design part, which contains recommendations alternatives that DHL Freight had to provision of education to choose and recommendations for further development as well as staff training. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management, marketing a logistika ve spojích cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34699
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 28369
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account