Zefektivnění skladovacích procesů v AC-T servis, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan
dc.contributor.author Kulda, Martin
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:48Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65058
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na skladovací procesy ve společnosti AC-T servis, spol. s r.o. V první části je uvedena obecná teorie, ze které je dále vycházeno v praktické části. V praktické části práce je provedena analýza stávajících skladovacích procesů ve společnosti a jsou zde uvedeny návrhy na jejich optimalizaci a zefektivnění, pomocí implementace čárových kódů. V závěru práce je ekonomické zhodnocení celého návrhu implementace čárových kódů ve společnosti AC-T servis, spol. s r.o. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject logistika cze
dc.subject skladování cze
dc.subject optimalizace skladovacích procesů cze
dc.subject čárové kódy cze
dc.subject logistics eng
dc.subject warehousing eng
dc.subject storage optimization processes eng
dc.subject barcodes eng
dc.title Zefektivnění skladovacích procesů v AC-T servis, spol. s r.o. cze
dc.title.alternative Streamlining storage processes in the AC- T servis , spol . s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-23
dc.description.abstract-translated The work focuses on storage processes in the company AC-T servis, spol. s r.o. The first part describes the general theory of which is below, reflect the practical part. In the practical part is an analysis of existing storage processes in the company and are given suggestions on optimization and streamlining, by implementing barcodes. In conclusion, the economic evaluation of the entire design implementation barcodes at AC-T servis, spol. s r.o. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34681
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 28233
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account