Možnosti propojení železnice a parkovišť typu Park and Ride

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Kovářová, Dana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:48Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65057
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti propojení parkoviště typu Park and Ride se železnicí ve vybraném městě. Je zde charakterizován systém záchytných parkovišť Park and Ride, jejich požadavky a specifika. Práce obsahuje zhodnocení stavu záchytných parkovišť v hlavním městě Praha a v dalších městech České republiky. V návrhové části je systém Park and Ride implementován do prostředí města Ústí nad Labem. cze
dc.format 74 s., 5 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject idividuální automobilová doprava cze
dc.subject parkoviště cze
dc.subject doprava cze
dc.subject individual car transport eng
dc.subject Park and Ride eng
dc.subject parking eng
dc.subject transport eng
dc.title Možnosti propojení železnice a parkovišť typu Park and Ride cze
dc.title.alternative Possibilities of linking railway and parking areas such as Park and Ride eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-23
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on possibilities of interconnecting parking areas of Park and Ride type with railway in a selected city. A system of intercepting parking areas Park and Ride, their requirements and specifics are characterized here. The thesis contains an evaluation of the intercepting parking areas state in the capital city of Prague and in other cities of the Czech Republic. Finally, the system of Park and Ride is implemented into the environment of the city of Ústí nad Labem. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34717
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 28229
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account