Vývoj investic do dopravní infrastruktury a jejich vliv na region

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisenhammerová, Monika
dc.contributor.author Fekete, Denisa
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:45Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65053
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku investic do dopravní infrastruktury a jejich vlivu na ekonomiku regionu Hradec Králové. Rozebrány jsou hlavně zdroje financování investic obecně, v rámci ČR a pak zmíněného regionu. Analýza práce se zabývá porovnáním zdrojů financování modernizace dopravní infrastruktury a jejich vlivem na HDP, nezaměstnanost, celkovou životní úroveň obyvatelstva regionu Hradec Králové. Cílem práce je návrh dalších možností financování dopravní infrastruktury regionu Hradec Králové. cze
dc.format 67 s., 5 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject investice cze
dc.subject doprava cze
dc.subject infrastruktura cze
dc.subject ekonomika cze
dc.subject železnice cze
dc.subject silnice cze
dc.subject investment eng
dc.subject transport eng
dc.subject infrastructure eng
dc.subject economy eng
dc.subject railway eng
dc.subject roadway eng
dc.title Vývoj investic do dopravní infrastruktury a jejich vliv na region cze
dc.title.alternative The development of transport infrastructure investments and their impact on the region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-23
dc.description.abstract-translated The work focuses on the issue of investment into the transport infrastructure and its impact on the economy of Hradec Kralove region. It analyzes the main sources of investment in the Czech Republic in general, as well as in the mentioned area. The analysis of the work presents the comparison of sources, which finance the modernization of the transport infrastructure and their impact on GDP, unemployment, the overall living standard of the population in Hradec Kralove region. The aim of the work is propose other options of financing the transport infrastructure in Hradec Kralove region. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34718
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 28206
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account