Péče o chirurgické instrumentárium

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Tkáčová, Jana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:16Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65036
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena především na vliv předsterilizační přípravy na chirurgické instrumentárium. Teoretická část je zaměřena na rozdělení zdravotnických prostředků, právní legislativu, rozdělení a charakteristiku předsterilizační přípravy a na proces sterilizace a skladování sterilního materiálu. Výzkumná část je složena z dotazníkového šetření a testování nástrojů. Dotazníkové šetření se zabývá informovaností o postupech předsterilizačního procesu u perioperačních sester a porodních asistentek, které zajišťují péči o chirurgické instrumentárium. Testování nástrojů je zaměřeno na testování zapůjčeného instrumentária poté, co bylo 4x zavedeno do klinické praxe operačních sálů ve vybraném zdravotnickém pracovišti. cze
dc.format 106 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject perioperační proces cze
dc.subject předsterilizační péče cze
dc.subject chirurgické instrumentárium cze
dc.subject zdravotnické prostředky cze
dc.subject kvalita nástrojů cze
dc.subject perioperative process eng
dc.subject pre-sterilization treatment eng
dc.subject surgical instruments eng
dc.subject medical device eng
dc.subject tools quality eng
dc.title Péče o chirurgické instrumentárium cze
dc.title.alternative Care of surgical instruments eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Taliánová, Magda
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the influence of the pre-sterilization preparation on surgical instruments. The theoretical part is focused on the distribution of medical devices, the legal legislative, the distribution and characteristics pre-sterilization training, and also on the process of sterilization and the sterile material storage. The research part consists of a questionnaire and tool testing. The questionnaire survey deals with the awareness of the pre-sterilization process procedures and it is focused on perioperative nurses and midwives who provide surgical instruments maintenance. The tool testing is aimed at the rented instrumentation testing, after the tools were introduced four times into clinical practice surgeries in selected health care institutions. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35232
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30247
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account