Standardizovaná péče o ženu po císařském řezu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Stejskalová, Hana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:15Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65035
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce popisuje historii císařského řezu, operaci císařský řez, indikace k operaci, předoperační vyšetření a předoperační přípravu k operaci, typy anestezie u císařského řezu a operační komplikace. Dále se teoretická část v samostatné kapitole zaměřuje na péči v porodní asistenci o ženu po císařském řezu. Výzkumné šetření bylo provedeno kvalitativní i kvantitativní formou. V praktické části jsou zpracované tři kazuistiky pacientek po císařském řezu, na které navazují plány péče formou procesu v porodní asistenci. Na základě toho byl vytvořen standard péče o ženu po císařském řezu do mobilizace pro konkrétní zdravotnické zařízení, kde byl celý výzkum uskutečněn. Dále byl vytvořen ošetřovatelský audit na tento standard. V kvantitativní části bylo využito dotazníkového šetření, ve kterém porodní asistentky hodnotily nově vytvořený standard. Po sesbírání dat byla provedena deskriptivní statistika charakterizující výsledky výzkumných otázek. V závěru jsou uvedeny výstupy práce. cze
dc.format 129 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject audit cze
dc.subject císařský řez cze
dc.subject mobilizace cze
dc.subject porodní asistentky cze
dc.subject standard péče cze
dc.subject audit eng
dc.subject cesarean section eng
dc.subject mobilization eng
dc.subject midwives eng
dc.subject standard care eng
dc.title Standardizovaná péče o ženu po císařském řezu cze
dc.title.alternative Standardized care of women after Caesarean section eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The theoretical part describes the history of cesarean delivery, cesarean section, indication for surgery, preoperative examination and preoperative preparation for surgery, type of anesthesia for cesarean section and postoperative complications. Furthermore, the theoretical part in a separate chapter focuses nursing care for women after Caesarean section. The survey was conducted of quantitative and qualitative form.The practical part is processed three case reports of patients after caesarean section, which is followed by plans of care in the form of the nursing process. On this basis, it was created by the standard of nursing care for women after caesarean section in mobilizing specific hospital where the research was conducted. Further, the nursing audit a to this standard. In the quantitative part were used questionnaire in which a midwife rated the newly created standard. After data collection was performed descriptive statistics describing the results of one of the research questions. Conclusion summarizes all the results. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35233
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30245
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account