Problematika sterilizace v perioperační péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škorničková, Zuzana
dc.contributor.author Rubešová, Tereza
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:13Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:13Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65032
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou sterilizace chirurgického instrumentária. Práce je teoreticko-výzkumná. V teoretické části práce je nejprve popis organizace a provozu v perioperačním prostředí, dále následuje popis problematiky chirurgických nástrojů a procesu sterilizace. Výzkumná část je rozdělena na kvalitativní a kvantitativní výzkum. Cílem kvalitativního výzkumu je zjistit vliv předsterilizační přípravy a sterilizace testovaného instrumentária na vybraném pracovišti. Cílem kvantitativního výzkumu je odhalit úroveň péče o nástroje a informovanost sester, které zajišťují péči o nástroje, se sterilizací zdravotnických prostředků, ve vztahu ke vzdělání sester na operačním sále a na pracovišti centrální sterilizace. cze
dc.format 129 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject chirurgické nástroje cze
dc.subject péče o chirurgické nástroje cze
dc.subject perioperační péče cze
dc.subject sterilizace cze
dc.subject surgical instruments eng
dc.subject care of surgical instruments eng
dc.subject perioperative care eng
dc.subject sterilization eng
dc.title Problematika sterilizace v perioperační péči cze
dc.title.alternative Sterilization issue in the perioperative care eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Taliánová, Magda
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated My diploma thesis deals with the issues of sterilization of surgical instruments. My thesis includes both theory and research. In the theoretical part I first describe organization of perioperational environment, the issues of surgical instruments and the process of sterilization. The research part devides into quality and quantity research parts. The aim of the quality research is to find out the influence of pre-sterilization preparations and sterilization itself of the surgical instruments of a chosen work environment. The aim of the quantity research is to find out the level of instrument care and nurses awarness with respect towards their education and work on operation theatre and central sterilization. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35228
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30242
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account