Hodnocení kvality života žen po menopauze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Dopitová, Daniela
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:09Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:09Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65026
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na kvalitu života žen po menopauze. V teoretické části je charakterizována terminologie menopauzy, symptomy menopauzy a následná léčba menopauzálních symptomů. Dále jsou definovány pojmy "kvalita života" a "kvalita života související se zdravím". Výzkumná část prezentuje data, která byla získána pomocí tištěné formy české standardizované verze dotazníku Menopause Rating Scale určeného k hodnocení kvality života žen po menopauze. Dotazník byl rozdáván ženám ve věku 45 - 65 let, u kterých je již ukončen menstruační cyklus a objevují se u nich symptomy estrogenního deficitu. Cílem šetření bylo zjistit, zda menopauza ovlivnila kvalitu života sledovaných žen. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cze
dc.subject kvalita života související se zdravím cze
dc.subject Menopause Rating Scale cze
dc.subject menopauza cze
dc.subject menopauzální symptomy cze
dc.subject quality of life eng
dc.subject health related quality of life eng
dc.subject Menopause Rating Scale eng
dc.subject menopause eng
dc.subject menopausal symptoms eng
dc.title Hodnocení kvality života žen po menopauze cze
dc.title.alternative Rating Health-Related Quality of Life after Menopause eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the quality of life of postmenopausal women. The theoretical part is characterized by terminology menopause, menopause symptoms and subsequent treatment of menopausal symptoms. Further, the terms "quality of life" and "quality of life related to health" are defined. Research section presents data, which were obtained from the print of Czech standardized version of "Menopause Rating Scale" questionnaire intended to evaluate the quality of life of postmenopausal women. The questionnaire was distributed to the women aged 45 - 65 years, whose menstrual cycle has already been completed and are subject to the symptoms of estrogen deficiency. The aim of the investigation was to determine whether the menopause has affected the quality of life of the women in the study. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35225
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30233
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account