Ochrana a použití rentgenového záření v perioperační péči z pohledu radiologického asistenta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlová, Petra
dc.contributor.author Těšitelová, Petra
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:01Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:01Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65023
dc.description.abstract Práce je věnována ochraně radiologického asistenta před rentgenovým zářením v perioperační péči. Zaměřuje se na problematiku ochrany pacienta a především zdravotnického personálu při manipulaci s C ramenem a následným zářením během operačního zákroku. Pro vstup do problematiky se se teoretická část zabývá charakteristikou a vznikem rentgenového záření a standardy určenými pro radiologické asistenty. Výstupem praktické části je návrh standardu ochrany před rentgenovým zářením, který je určený především radiologickým asistentům působícím a provádějícím činnosti na operačním sále. cze
dc.format 49 s., 26 s. obr. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rentgenové záření cze
dc.subject perioperační péče cze
dc.subject c rameno cze
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject x-rays eng
dc.subject perioperative care eng
dc.subject c arm eng
dc.subject radiology assistant eng
dc.title Ochrana a použití rentgenového záření v perioperační péči z pohledu radiologického asistenta cze
dc.title.alternative Protection and use of X-rays in perioperative care from the perspective of radiology assistant eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vilasová, Zdeňka
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the protection of a radiological assistant against the X- ray radiation in perioperative care. It focuses on the issue of client's and primarily medical staff's protection during manipulation of the C- arm and the subsequent radiation during the surgery itself. Nowadays, the X-ray has very little radiation effect but despite this fact everyone present at the surgery should be provided with the protective equipment. The theoretical part examines the characteristics and origin of the X- ray equipment and the standards followed by radiology assistants in order to provide the insight into the issue. The output of the practical part is to suggest the protection standard against X- ray radiation which is designed primarily to radiology assistants acting and and carrying out activities in the the operating theatre. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34591
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 31170
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account