Metoda IGRT pro karcinom prsu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňásek, Jaroslav
dc.contributor.author Šimková, Andrea
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:50:58Z
dc.date.available 2016-08-02T10:50:58Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65018
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na použití metody IGRT v radioterapii při léčbě rakoviny pomocí ověření požadované polohy pacienta před každou frakcí, díky čemuž se dávka RTG záření nedostává do okolních tkání v nežádoucím množství. V práci jsou popsané různé používané metody IGRT, které jsou závislé na jednotlivých odlišnostech, např. dle konstrukce, kvality snímků nebo prostorového zobrazení anatomických struktur. V této práci metoda IGRT se využívá ke správné identifikaci karcinomu prsu. Jelikož se jedná o tkáň měnící objem, je nezbytné, aby byla dodržena přesnost při RTG záření. cze
dc.format 39 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obrazem řízená radioterapie cze
dc.subject karcinom prsu cze
dc.subject chirurgické svorky cze
dc.subject image guided radioterapy eng
dc.subject breast cancer eng
dc.subject chirurgical clips eng
dc.title Metoda IGRT pro karcinom prsu cze
dc.title.alternative IGRT method for breast cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kolářová, Iveta
dc.date.accepted 2016-06-24
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the use of IGRT methods of radiotherapy in cancer treatment using proven and required positioning of the patient prior to any faction, which makes the X-ray dose get into the surrounding tissue in an undesirable amount. The paper describes the various methods used in IGRT depending on individual differences, eg. under construction, image quality or spatial views of anatomical structures. In this method IGRT is used to correctly identify breast cancer. Since it is a tissue that is changing volume, it is necessary to follow accuracy in X-ray radiation. Keywords: eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34584
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30892
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account