Ozařování mozku při metastatickém postižení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňásek, Jaroslav
dc.contributor.author Šerý, Martin
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:50:58Z
dc.date.available 2016-08-02T10:50:58Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65017
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o ozařování mozku při metastatickém poškození u pacientů léčených v onkologickém centru Pardubického kraje. Celá bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se věnuje anatomii a fyziologii mozku. Dále se práce zabývá metastatickým poškozením mozku a závěr teoretické části kompletně popisuje radioterapii mozkových metastáz. Výzkumná část bakalářské práce pomocí retrospektivní analýzy vybraných dat ze zdravotnické dokumentace statisticky hodnotí a porovnává výchozí informace o radioterapii mozkových metastáz u pacientů léčených v onkologickém centru. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject metastázy cze
dc.subject mozek cze
dc.subject ozařování cze
dc.subject radioterapie cze
dc.subject sekundární nádory cze
dc.subject brain eng
dc.subject irradiation eng
dc.subject metastases eng
dc.subject radiation therapy eng
dc.subject secondary tumor eng
dc.title Ozařování mozku při metastatickém postižení cze
dc.title.alternative Irradiation of the brain at metastatic infliction eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kolářová, Iveta
dc.date.accepted 2016-06-24
dc.description.abstract-translated The Thesis of Bachelor Studies covers the theme of irradiation of brain in metastatic impairment patients treated in a cancer centre of Pardubice region. The whole Thesis of Bachelor Studies is divided into a theoretical and research part. The theoretical part deals with the theme of anatomy and physiology of brain. Then the work covers the issue of the metastatic impairment of brain and the end of theoretical part comprehensively describes the irradiation of brain metastases. Research part of this Bachelor Thesis statistically assesses and compares the input information on radiation therapy of brain metastases in patients treated in the oncological centre by means of a retrospective analysis of chosen data from the medical documentation. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34585
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30891
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account