Paliativní ozáření do skeletu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňásek, Jaroslav
dc.contributor.author Klimek, Nikola
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:50:52Z
dc.date.available 2016-08-02T10:50:52Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65008
dc.description.abstract Tato bakalářská práce seznamuje s paliativní radioterapií nádorových ložisek metastazujících do skeletu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a výzkumnou. Teoretická část je složena ze základních fyzikálních pojmů, obecné anatomie skeletu, vysvětlením radioterapie, popisem nádorů, seznámení s nukleární medicínou a přístroji používaných pro ozáření metastatických ložisek do skeletu. Výzkumná část je zaměřena na výzkum a vyhodnocení dat získaných v onkologickém centru v Pardubické nemocnici. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kost cze
dc.subject nádor cze
dc.subject paliativní ozáření cze
dc.subject ozařovací techniky cze
dc.subject přístroje k ozáření cze
dc.subject bone eng
dc.subject tumour eng
dc.subject palliative irradiation eng
dc.subject irradiation techniques eng
dc.subject machines used for irradiation eng
dc.title Paliativní ozáření do skeletu cze
dc.title.alternative Palliative irradiation to the bone eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Spitzer, Dušan
dc.date.accepted 2016-06-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis introduces the reader to palliative radiotherapy of cancerous deposits metastatizing into the skeleton. The bachelor thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part concerns itself with basic physics concepts, the general anatomy of the skeleton, describing radiotherapy, describing tumours, an introduction to nuclear medicine, and machines used for irradiating metastasized deposits in the skelet. The research concerns itself with the research and evaluation of data gained in the oncological centre in Pardubice hospital. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34577
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30823
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account