Úloha radiologického asistenta při PET/CT vyšetření pacientů s maligním melanomem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kulíř, Jiří
dc.contributor.author Diblík, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:50:48Z
dc.date.available 2016-08-02T10:50:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65001
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá činností radiologického asistenta v průběhu PET/CT vyšetření maligního melanomu. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Část teoretická je zaměřena na shrnutí informací potřebných k porozumění tohoto vyšetření. Část praktická pak popisuje a dokumentuje, jak se PET/CT vyšetření provádí a jak probíhá příprava pacienta před samotným vyšetřením. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pozitronová emisní tomografie cze
dc.subject maligní melanom cze
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject radiační ochrana. cze
dc.subject positron emission tomography eng
dc.subject malignant melanoma eng
dc.subject radiology assistant eng
dc.subject radiation protection. eng
dc.title Úloha radiologického asistenta při PET/CT vyšetření pacientů s maligním melanomem cze
dc.title.alternative The role of radiological assistant during PET / CT examination of patients with malignant melanoma eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Doležal, Jiří
dc.date.accepted 2016-06-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the activities of a radiology assistant during the PET/CT examination of malignant melanoma. The thesis consists of two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part focuses on an overview of information necessary to understand the examination. The practical part then describes and documents the PET/CT examination itself and the preparation of the patient before it. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34582
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30769
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account