Restaurování polychromované sochy sv. Václava z Národního Muzea; Odolnost retušovacích prostředků vůči stárnutí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Glombová, Barbora
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:50:30Z
dc.date.available 2016-08-02T10:50:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64993
dc.description.abstract Tato diplomová práce se skládá z teoretické a z praktické části. Úvodní část teoretické práce se zabývá formou rešerše literatury a pramenů historickými a současnými pojivy používanými k retušování uměleckých děl. Experimentální část je zaměřena na testování stability retuší vůči umělému stárnutí světlem a vlhkostí. K vyhodnocení byla použita metoda spektrofotometrie a optické mikroskopie. Praktická část dokumentuje celý průběh restaurování polychromované sochy svatého Václava z Lapidária Národního muzea v Praze. Součástí restaurátorského zásahu byla strukturální konsolidace, snímání druhotných přemaleb a zajištění historických plastických doplňků a polychromie. Při provádění retuší byly využity výsledky z teoretické části diplomové práce. cze
dc.format 176 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pískovec cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject retuš cze
dc.subject stabilita cze
dc.subject lapidárium cze
dc.subject povrchové úpravy cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject svatý Václav cze
dc.subject sandstone eng
dc.subject polychromy eng
dc.subject retouche eng
dc.subject stability eng
dc.subject surface adjustment eng
dc.subject conservation eng
dc.subject retauration eng
dc.subject Saint Wenceslas eng
dc.title Restaurování polychromované sochy sv. Václava z Národního Muzea; Odolnost retušovacích prostředků vůči stárnutí cze
dc.title.alternative Conservation of polychrome sculpture of Saint Wenceslas from the National Muzeum; Resistence of contemporary used means of reintegration under different conditions of ageing eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated The thesis consists of practical and theoretical part. The introduction of theoretical part presents the literature review of historical and contemporary binding media used for retouching of artworks. The experimental part focuses on the research of the stability of retouches under different conditions of artifical ageing. Evaluation was made by spektrofotometry method and optical microscopy. Practical part documents the whole proces of conservation of polychrome statue of Saint Wenceslas from the Lapidarium of the National Museum in Prague. The restoration proces contains structural consolidation, removing of inproper overpaints, stabilization of historical polychromy and colour and retouches by remodelling reliefs. Materials used on the colour retouching were chosen based on the outcome of the experimental study. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35123
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31421
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account