Restaurování sádrové plastiky Havíře ze sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře; Možnosti konsolidace sádry a fixace barevných vrstev na sádrovém podkladu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Zítková, Petra
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:50:29Z
dc.date.available 2016-08-02T10:50:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64992
dc.description.abstract Diplomová práce obsahuje praktickou a teoretickou část. Praktická část prezentuje komplexní restaurátorský zásah na sádrové plastice Havíře ze sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Tato část je vypracována jako restaurátorská zpráva obsahující popis památky, její stav, podrobný průzkum, koncepci restaurování a samotný zásah doprovázený fotografickou a grafickou dokumentací. Teoretická část je rozdělena na dva celky. V teoretické rovině je formou studie literatury a pramenů předložena problematika degradace sádry a především možnosti konsolidace sádry a fixace barevné vrstvy na jejím povrchu. Druhá část je založena na experimentálním testování vybraných prostředků pro konsolidaci sádry a fixaci barevné vrstvy. Na základě této studie byly vybrány prostředky pro aplikaci na restaurovaném objektu. cze
dc.format 218 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject havíř cze
dc.subject sádra cze
dc.subject odlitky cze
dc.subject poškození cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject konsolidace cze
dc.subject fixace cze
dc.subject barevná úprava cze
dc.subject miner eng
dc.subject plaster (plaster of paris) eng
dc.subject gypsum eng
dc.subject casts eng
dc.subject damage eng
dc.subject restoration eng
dc.subject consolidation eng
dc.subject fixation eng
dc.subject paint layer eng
dc.title Restaurování sádrové plastiky Havíře ze sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře; Možnosti konsolidace sádry a fixace barevných vrstev na sádrovém podkladu cze
dc.title.alternative Restoration of a plaster cast depicting a miner, provided from the collection of the Czech Museum of Silver in Kutná Hora; Possibilities of the plaster consolidation and fixation of the paint layers on a plaster surface eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Wichterlová, Zuzana
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated This thesis consists of two parts, theoretical and a practical one. The practical part presents complex restoration treatment on a plaster cast depicting a miner. The cast was provided by the Czech Museum of Silver in Kutná Hora. The practical part is written as a restoration report containing description of the cast, its condition, detailed restoration research, conception, and the treatment itself with photographical and graphical documentation. The theoretical part is divided into two parts. The first part deals with the issue of the plaster degradation with knowledge based on specialized literature. The first part is especially focused specially on plaster consolidation and a possible fixation of a paint layer on its surface. The second part is based on an experimental testing of selected materials used for plaster consolidation and paint layer fixation. The choice of materials used on the restoration is based on the outcome of the experimental study. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35134
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31388
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account