Elementární školství v Poličce v 19. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stráníková, Jana
dc.contributor.author Švejcarová, Kamila
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:51Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64978
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vývojem a strukturou primárního školství v Poličce v 19. století. Pozornost je věnována nejen specifickým jevům školství v dané době, ale také docházce, výuce a rozličnému vývoji chlapeckého a dívčího vzdělávání. V práci dále nalezneme vedle historického vývoje samotného školství i informace týkající se významných kantorů působících ve městě. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject školství cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject Polička cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject school system eng
dc.subject education eng
dc.subject 19th century eng
dc.title Elementární školství v Poličce v 19. století cze
dc.title.alternative Primary Schools in Polička in the 19th Century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pavelková Čevelová, Zuzana
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the development and structure of primary schools in Polička in the 19th century. A special attention is paid not only to the specific phenomenon of education at that time, but also to school attendance, teaching and different development of education of boys and girls. Also there is a chapter dedicated to description of historical development of education and biographies of important teachers in the town. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34418
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29865
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account