Pašování a jeho odraz v tisku meziválečného Československa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie
dc.contributor.author Koudelka, Martin
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:50Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:50Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64976
dc.description.abstract Na základě literatury bude stručně nastíněna ekonomická situace doby se zřetelem k důvodům, které vedly k existenci pašování v příhraničních regionech. Plošným průzkumem vybraných novin ve sledované době bude zachycena četnost a charakter zpráv o pašování, jeho provozovatelích, místech výskytu, případně další názory novinářů na tento jev. Ze zjištěného budou vyvozeny závěry, které by se měly týkat nejenom těch, kdo delikty tohoto typu páchali, ale i těch, kdo o nich psali. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject ekonomická situace cze
dc.subject celní politika cze
dc.subject regionální tisk cze
dc.subject celostátní tisk cze
dc.subject pašování cze
dc.subject economic situation eng
dc.subject customs politics eng
dc.subject regional press eng
dc.subject national press eng
dc.subject smuggling eng
dc.title Pašování a jeho odraz v tisku meziválečného Československa cze
dc.title.alternative Smuggling and its Reflection in the Daily Press in the Interwar Czechoslovakia (1918-1939) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ivanov, Jan
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated Based on literature will be briefly outlined the economic situation of the time with respect to the reasons which led to the existence of smuggling in the border regions. Exhaustive research in selected newspapers reporting period will be captured by the frequency and nature of the reports of smuggling, its operators, places of occurrence, any views of journalists to this phenomenon. Of the identified will draw conclusions that should concern not only to those who committed offenses of this kind, but also those who write about them. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34420
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29860
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account