Kolaborace ve východních Čechách za Protektorátu Čechy a Morava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, René
dc.contributor.author Nermuťová, Adéla
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:50Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:50Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64975
dc.description.abstract Práce je zaměřena na projevy kolaborace ve východních Čechách během Protektorátu Čechy a Morava. Zabývá se různými vlivy, které vedly občany protektorátu ke spolupráci s Němci. Neopomíná ani nacistickou správu, která zde byla utvořena a především místní orgány SD a gestapa, které měly za úkol vytvoření agenturní sítě. Dále nastiňuje činnost především ČNST-Vlajky a také povinnosti, které její členové měli. Stěžejní částí je rozbor jednotlivých odsouzených a jejich činnost během okupace. Na závěr je přiblížen průběh poválečných mimořádných lidových soudů. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kolaborace cze
dc.subject prospěchářství cze
dc.subject udavačství cze
dc.subject strach cze
dc.subject víra cze
dc.subject mimořádné lidové soudy cze
dc.subject Východní Čechy cze
dc.subject collaboration eng
dc.subject opportunism eng
dc.subject informing eng
dc.subject fear eng
dc.subject belief eng
dc.subject the extraordinary people´s courts eng
dc.subject Eastern Bohemia eng
dc.title Kolaborace ve východních Čechách za Protektorátu Čechy a Morava cze
dc.title.alternative Collaborationism in East Bohemia during the Period of the Protectorate of Bohemia and Moravia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Nečas, Jaroslav
dc.date.accepted 2016-05-27
dc.description.abstract-translated This Bachelor´s thesis is focused on expressions of collaboration in Eastern Bohemia during the Protectorate of Bohemia and Moravia. It considers various factors that have led citizen of the Protectorate to cooperate with the Germans. It does not forget nor the Nazi administration, which was formed here and especially the local authorities of SD and the Gestapo, which had the task to create a network of agents. It further outlines the activities of primarily CNST-Vlajka organization and the obligations of its members. The crucial part of the thesis is the analysis of the individual inmates and their activities during the occupation. At the conclusion the process of the post-war Special People's Courts is delineated. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34415
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29594
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account