Vývoj sociální a zdravotní péče v Přelouči v dlouhém 19. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halířová, Martina
dc.contributor.author Palmieri, Barbara
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:46Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64969
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá sociální a zdravotní péčí ve městě Přelouč v "dlouhém" 19. století. První část se věnuje obecným dějinám sociální a zdravotní péče do roku 1860 a následující část pokračuje do roku 1914. Třetí část obsahuje dějiny města Přelouč. Poslední dvě kapitoly se zaměřují na sociální a zdravotní péči v Přelouči. cze
dc.format 65 s. (131 471 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject sociální péče cze
dc.subject zdravotnictví cze
dc.subject Přelouč cze
dc.subject zákony cze
dc.subject chudinská péče cze
dc.subject social care eng
dc.subject health care eng
dc.subject laws eng
dc.subject poor care eng
dc.title Vývoj sociální a zdravotní péče v Přelouči v dlouhém 19. století cze
dc.title.alternative The Development of Social and Health Care in the Long 19th Century in Přelouč eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hanulík, Vladan
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with social and health care in Přelouč in the " long" 19th century . The first part deals with general history of social and health care until 1860 and the following section continues until 1914. The third part contains the history of the town Přelouč. The last two chapters focus on health and social care in Přelouč. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34413
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 26732
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account