Budova tzv. Panklovny v zámeckém areálu v Ratibořicích (od poznání k opravě)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škabrada, Jiří
dc.contributor.author Kočnarová, Petra
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:45Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64966
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na hospodářský dvůr v Ratibořicích nedaleko České Skalice, především pak dům čp.14, který se zde nachází. V úvodu se práce zabývá vývojem panských dvorů na našem území od středověku do 20. století, a také historií Ratibořic. Následuje historicko-stavební popis jednotlivých objektů v rámci Ratibořického údolí, s důrazem na stavby hospodářského dvora. Hlavní pozornost je věnovaná suterénu domu čp. 14, v němž je situován skutečný byt rodiny Panklovy. V závěru jsou zváženy možnosti rekonstrukce a budoucího využití tohoto význačného bytu. cze
dc.format 104 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject hospodářský dvůr cze
dc.subject Ratibořice cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject Božena Němcová cze
dc.subject byt Panklových cze
dc.subject farmstead (manorial court) eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject flat of Pankl family eng
dc.title Budova tzv. Panklovny v zámeckém areálu v Ratibořicích (od poznání k opravě) cze
dc.title.alternative The Building of so called Panklovna in the Ratibořice's Castle Area eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Panoch, Pavel
dc.date.accepted 2016-05-26
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on farmstead (manorial court) in Ratibořice near Česká Skalice, essentially on the house number 14 that is located here. The thesis first deals with development of manor farmsteads from the Middle Ages to 20th century within our country, and with history of Ratibořice as well. Following part provides historic structure report on each building within Ratibořice Valley with emphasis on structures of the farmstead. Main attention is given to the basement flat situated in the house number 14, in which the factual dwelling of Pankl's family can be found. Within conclusion of this work possibilities of both reconstruction and future use of this famous flat are being considered. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34408
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 23590
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account