Komparace e-zinů Sarden a Fantasy Planet v kontextu současné české literární fantastiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláč, Antonín
dc.contributor.author Škuta, Jakub
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:37Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64964
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na porovnávání dvou českých e-zinů Sarden a Fantasy Planet na pozadí současné české fantastiky. V práci se objevuje vývoj české fantastiky jako celku a pohled na světové časopisy a e-ziny, které slouží jako vzor k porovnání. Oba e-ziny jsou detailně popsány a následně porovnány mezi sebou. Celkový pohled se zaměřuje hlavně na rozdíly grafického a obsahového provedení. cze
dc.format 79 s. (161 388 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject fantastika cze
dc.subject e-zin cze
dc.subject porovnání cze
dc.subject grafika cze
dc.subject obsah cze
dc.subject literatura cze
dc.subject recenze cze
dc.subject fantastica eng
dc.subject e-zine eng
dc.subject comparison eng
dc.subject graphics eng
dc.subject content eng
dc.subject literature eng
dc.subject review eng
dc.subject fantasy eng
dc.subject science fiction eng
dc.title Komparace e-zinů Sarden a Fantasy Planet v kontextu současné české literární fantastiky cze
dc.title.alternative Comparison of E-zines Sarden and Fantasy Planet in the Context of Contemporary Czech Fantastic Literature eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Studený, Jiří
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the comparison of the two Czech e-zines Sarden and Fantasy Planet on a background of contemporary Czech fiction. This work provides look at the development of Czech fiction and the development of American magazines and e-zines, which serve as comparison. Both e-zines are described to the details and eventually compared. General view is focused mainly on graphic design and content. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Kulturní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34394
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29821
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account