Kulturně-literární revue Pandora v současné české literární kultuře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří
dc.contributor.author Starý, Filip
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:36Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:36Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64963
dc.description.abstract Tato práce pojednává o severočeském periodiku Pandora a analyzuje jeho desetileté fungovaní v čele s šéfredaktorkou Kateřinou Toškovou. Zaměřuje se na dramaturgii jednotlivých čísel z období 2006 – 2013, složení redakce a také na ekonomické zajištění. Cílem je zmapovat tvorbu a zasadit časopis do českého literárně-kulturního prostředí a nalézt jeho případné odlišnosti. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Pandora cze
dc.subject časopis cze
dc.subject revue cze
dc.subject literárně-kulturní prostředí cze
dc.subject magazine eng
dc.subject revue eng
dc.subject literary culture environment eng
dc.title Kulturně-literární revue Pandora v současné české literární kultuře cze
dc.title.alternative Culture and Literature Revue Pandora in Current Czech Literary Culture eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about Czech magazine Pandora and it analyses its ten year production with Kateřina Tošková as editor in chief position. The thesis is focused on composition of all issues of magazine from the years 2006 – 2013, also on composition of editorial staff and economic cover. The aim of this bachelor thesis is to examine the output of the magazines, set Pandora to literary culture environment and find its possible differences. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34395
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29819
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account