Českoslovenští legionáři v Rusku sami o sobě (Literárně-výtvarný obraz v časopisech Výkřik a Houpačky)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poslední, Petr
dc.contributor.author Mertelík, Pavel
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:33Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:33Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64958
dc.description.abstract Tato bakalářská práce analyzuje texty a ilustrace dvou časopisů vydávaných československými legionáři v Rusku v druhé polovině roku 1919. Konkrétně humoristický časopis Houpačky a literárně-kulturní revue Výkřik. Předmětem analýzy je především zjistit jakým tématům a proč se čs. legionáři v Rusku v předmětných textech a ilustracích věnovali. Pokusíme se dané texty popsat a vyložit jejich obsah dnešnímu čtenáři a nadto se budeme snažit propojit inkriminovaná legionářská témata a motivy s později psanou legionářskou literaturou (prózou a poezií), jež vznikala v Československu ve 20. a 30. letech 20. století. Současně se pokusíme odhalit, zda existují přímá intertextuální spojení s texty časopisů a pozdější legionářské literatury. cze
dc.format 101 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject českoslovenští legionáři cze
dc.subject československé legie v Rusku cze
dc.subject Houpačky cze
dc.subject Výkřik cze
dc.subject legionářská periodika cze
dc.subject legionářská literatura cze
dc.subject časopisy cze
dc.subject periodika cze
dc.subject czechoslovakia legionaries eng
dc.subject czechoslovakia legions in Russia eng
dc.subject legionary periodicals eng
dc.subject legionary literature eng
dc.subject magazines eng
dc.subject periodicals eng
dc.title Českoslovenští legionáři v Rusku sami o sobě (Literárně-výtvarný obraz v časopisech Výkřik a Houpačky) cze
dc.title.alternative Czechoslovakia Legionaries in Russia Reflecting Themselves (Literary and Art Image in Magazines Výkřik and Houpačky) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Studený, Jiří
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyze texts and illustrations of two periodicals published by czechoslovakia legionaries in Russia in second half of the year 1919. We are not going to analyze every periodical because we wanted to focus on two particular ones - a humorist magazine Houpačky and a literary-cultural revue Výkřik. The subject matter of this thesis is to find especially what topics did czechoslovakia legionaries in Russia use in these texts and illustrations, and why. We will try to describe these texts and explain their content to nowaday's reader. Then we will attempt to connect these topics and themes to written legionary literature (prose and poetry) which originated in Czechoslovakia in 1920s and 1930s. We will also try to detect if here exists any direct intertextual link between texts of these periodicals and later legionary literature. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34397
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29809
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account