Knihovní informační systém pomocí frameworku Spring

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk
dc.contributor.author Matula, Richard
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:18Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64947
dc.description.abstract Cílem práce je navrhnout a realizovat jednoduchý knihovní IS na platformě Java. V teoretické části potom provést rešerši známých knihovních informačních systémů a seznámit čtenáře s moderními frameworky, které jsou dnes využívané u firem, které vyvíjejí produkty na platformě Java. V práci bude popsán framework Spring, ORM nástroj Hibernate, Maven a vysvětleny principy webových služeb (WSDL, REST). V praktické části budou tyto technologie implementovány v jednoduchém knihovním IS, který bude obsahovat několik poboček knihovny. V rámci každé pobočky bude možné spravovat uživatele a knihovní fond. Budou vytvořeny minimálně tři role administrátor, knihovník a klient. cze
dc.format 81 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject knihovní informační systém cze
dc.subject webové služby cze
dc.subject library information system eng
dc.subject Spring eng
dc.subject Hibernate eng
dc.subject ORM eng
dc.subject Maven eng
dc.subject web services eng
dc.title Knihovní informační systém pomocí frameworku Spring cze
dc.title.alternative Library information system using Spring framework eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Macháček, Miloslav
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to design and implement a simple library IS based on Java platform. The theoretical part then perform a search-known library information systems and familiarize the reader with modern frameworks, which are now used by companies developing products on the Java platform. In the thesis will be described framework Spring, ORM tool Hibernate, Maven and explained the principles of Web services (WSDL, REST). In the practical part will be these technologies implemented in an simple library IS, which will include several branches of the library. Within each branch will be able to manage users and library fund. In the application will be at least three roles administrator, librarian and client. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34559
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29538
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account