Vývoj interaktivní webové aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk
dc.contributor.author Dušek, Jan
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:15Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64944
dc.description.abstract Cílem práce je navrhnout a realizovat interaktivní webovou aplikaci s real-time prvky, která bude sloužit k záznamu poznámek a seznamů. Teoretická část práce přiblíží jednotlivé technologie a přístupy využívané pro vývoj interaktivních webových aplikací známých jako Rich Internet Applications (RIA). V praktické části bude provedena analýza technologického řešení a na jejím základě bude navržena a implementována webová aplikace s využitím programovacího jazyka JavaScript. Aplikace dále bude umožňovat manipulaci s evidovanými poznámkami a seznamy, které umožňují spravovat stav položky v seznamu, a jejich sdílení mezi uživateli. Pro praktické využití v mobilních zařízeních bude tato webová aplikace převedena do multiplatformní mobilní aplikace prostřednictvím frameworku Apache Cordova. cze
dc.format 88 s
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rich Ïnternet Applications eng
dc.subject HTML5 eng
dc.subject CSS3 eng
dc.subject JavaScript eng
dc.subject React eng
dc.subject Node.js eng
dc.subject Apache Cordova eng
dc.title Vývoj interaktivní webové aplikace cze
dc.title.alternative Development of interactive web application eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Voráček, Jan
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The aim is to design and implement an interactive web application with real-time features, that will be used to record notes and lists. The theoretical part focus on individual technologies and approaches used for developing interactive web applications known as Rich Internet Applications (RIA). Practical part will analyze technological solutions and on this basis will be designed and implemented web applications using JavaScript programming language. The application also will allow manipulation with evidence of notes and lists, that allow you to manage the status of item in the list and sharing among users. For practical use in mobile devices, it will be converted to multiplatform mobile application via framework Apache Cordova. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34540
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29533
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account