Návrh a realizace systému identifikace a ověření pro IoT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef
dc.contributor.author Jelínek, Václav
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:14Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64943
dc.description.abstract Práce se zabývá Internetem věcí a bezpečností. V teoretické části jsou popsány možnosti využití Internetu věcí, současná situace v České republice a také používané přenosové sítě. Poslední kapitola teoretické části zahrnuje bezpečnost Internetu věcí a možné útoky. Dále obsahuje různá doporučení pro zlepšení bezpečnosti. Praktická část je zaměřena na realizaci systému pro ověření a identifikaci zařízení v Internetu věcí. Je zde popsán způsob ověření, jeho postup a funkcionalita uživatelského webového rozhraní. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject internet věcí cze
dc.subject zabezpečení cze
dc.subject autentizace cze
dc.subject IEEE eng
dc.subject internet of things eng
dc.subject security eng
dc.subject authentication eng
dc.subject ZigBee eng
dc.subject 6LoWPAN eng
dc.title Návrh a realizace systému identifikace a ověření pro IoT cze
dc.title.alternative Design and implementation of identification and authentication system for IoT eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holík, Filip
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the Internet of Things and security. In theoretical part there are described possibilities of using the Internet of Things, current situation in Czech Republic and used transmission networks. Last chapter of theoretical part focuses on security and possible attacks. This part also contains recommendations related to a security improvement. Practical part focuses on realization of system for device authentication and identification in the Internet of Things. There is described method of authentication, its procedure and function of user web interface. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34549
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29532
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account