Návrh a implementace e-shopu pomocí frameworku ASP.NET

Show simple item record

dc.contributor.advisor Diviš, Roman
dc.contributor.author Liška, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:06Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:06Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64935
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je návrh a implementace webové aplikace e-shopu pomocí frameworku ASP.NET. V teoretické části budou popsány použité technologie. Bude rovněž provedena rešerše v oblasti online plateb a jejich možností využití v rámci e-shopu. V praktické části bude vytvořena webová aplikace typu e-shop pomocí frameworku ASP.NET s využitím návrhového vzoru MVC. E-shop bude podporovat nákup s využitím tzv. nákupního košíku. E-shop bude mít běžné základní funkce včetně možnosti tisku faktur, sledování stavu objednávky, hromadného odesílání e-mailů uživatelům a další. Implementována bude rovněž možnost využívat online platby. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject e-shop cze
dc.subject online platby cze
dc.subject e-commerce eng
dc.subject online payments eng
dc.subject ASP.NET eng
dc.subject C# eng
dc.subject entity framework eng
dc.subject JavaScript eng
dc.subject MSSQL eng
dc.title Návrh a implementace e-shopu pomocí frameworku ASP.NET cze
dc.title.alternative Design and implementation of e-shop using the ASP.NET framework eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hřídel, Jan
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is the design and implementation of web e-shop using the ASP.NET framework. The theoretical part describes the technology used. It will also be carried out research in the field of online payments and their potential use in the e-shop. In the practical part will be created Web applications like e-commerce using the ASP.NET framework using MVC design pattern. E-commerce will support the purchase using a shopping cart. E-commerce will have a common basic features including the ability to print invoices, track order status, sending mass e-mails to users and more. Implemented will also be able to use online payments. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34547
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29520
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account