Implementace doporučovacích algoritmů nad grafovou databází

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňa, Tomáš
dc.contributor.author Maňura, Jakub
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:57Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:57Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64925
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo provést rešerši vybraných doporučovacích algoritmů a implementovat je v rámci vybrané grafové databáze Neo4j. V teoretické části jsou rozepsány NoSQL databáze a doporučovací systémy. Součástí teoretické části je i detailní popis grafových databází s důrazem na Neo4j. V praktické části je výkonnostní porovnání jednotlivých algoritmů a implementace vzorové aplikace, která realizuje doporučení nad zájmovým webem s filmovou tématikou. cze
dc.format 95 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject doporučovací systém cze
dc.subject Neo4j cze
dc.subject grafová databáze cze
dc.subject graf cze
dc.subject recommendation system eng
dc.subject graph database eng
dc.subject graph eng
dc.title Implementace doporučovacích algoritmů nad grafovou databází cze
dc.title.alternative Implementation of recommendation algorithms over graph database eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fikejz, Jan
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated The goal of this diploma thesis is to analyze recommendation algorithms and implemented within graph database Neo4j. NoSQL databases and recommendation systems are described in the theoretical part of this thesis. This part contains a detailed description of graph database with emphasis on Neo4j. Performance comparison of written algorithms and implementation of web application, which realized recommendation over the movie web, is situated in practical part. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34553
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 22992
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account