Kodér/dekodér QR kódů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pidanič, Jan
dc.contributor.author Horáček, Michal
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:46Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64918
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá kódováním a dekódováním QR kódů, které slouží k uchování informace v obrazové matici. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde je popsán proces kódování a dekódování QR kódů, a část praktickou, kde jsou pomocí aplikace vytvořené v programu MATLAB uvedeny příklady demonstrující výše uvedené procesy. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject QR kód cze
dc.subject kodér cze
dc.subject dekodér cze
dc.subject Reed-Solomonovy kódy cze
dc.subject zpracování obrazu cze
dc.subject QR code eng
dc.subject coder eng
dc.subject decoder eng
dc.subject Reed-Solomon codes eng
dc.subject image processing eng
dc.title Kodér/dekodér QR kódů cze
dc.title.alternative The QR code encoder/decoder eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zálabský, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated The diploma thesis describes techniques for encoding and decoding QR codes that offer storing a message in a visual scene. This work is divided into a theoretical part, describing a process of coding and decoding the QR code, and a practical part containing examples of processes mentioned above using the application created in MATLAB. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34371
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 24560
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account