Webový nástroj pro analýzu dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožek, Josef
dc.contributor.author Štěpánek, Martin
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:35Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:35Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64913
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje vyhodnocení výsledků testů, stanovení obtížnosti otázek, citlivosti, validity a reliability testových úloh a testu jako celku. V rámci práce byla vytvořena webová aplikace umožňující výpočet základních statistických charakteristik (průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, šikmost, špičatost, medián, modus), charakteristik obtížnosti položek, charakteristik citlivosti úloh, reliability (Cronbachovo alfa) a charakteristik validity (Spearmanův korelační koeficient). Aplikace dále umožňuje zobrazení výsledků pomocí základních nástrojů statistické grafiky (histogram, krabicový diagram, empirická distribuční funkce). cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Java Server Pages cze
dc.subject Java cze
dc.subject JavaScript cze
dc.subject D3.js cze
dc.subject webová aplikace cze
dc.subject didaktické testy cze
dc.subject grafy cze
dc.subject statistika cze
dc.subject analýza cze
dc.subject Java Server Pages eng
dc.subject Java eng
dc.subject JavaScript eng
dc.subject D3.js eng
dc.subject web application eng
dc.subject didactic tests eng
dc.subject graphs eng
dc.subject statistics eng
dc.subject analysis eng
dc.title Webový nástroj pro analýzu dat cze
dc.title.alternative Web tool for data analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is focused on the evaluation of didactic tests, determining difficulty of the questions, sensitivity, validity and reliability of the tested tasks and the whole test. The web tool for calculation of statistic characteristics describing those attributes was developed as part of the thesis. This application also presents basic tools of the Statistic Graphic such as a histogram, a box plot or empirical distribution function. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34669
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 31107
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account