Systém evidence vozového parku a využití vozidel ve firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Miloslav
dc.contributor.author Mareš, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:30Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64906
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou evidence vozového parku u malých až středních firem. V rámci rešerše byly srovnávány již stávají systémy dostupné zdarma i za poplatek s nově navrhovanou webovou aplikací. Výsledná aplikace zajistí drobným podnikatelům a maximálně středním firmám evidenci vozového parku, tvoření rezervací a spolujízd, stane se úložištěm pro evidenci technických a servisních kontrol. Aplikace je vytvořena v PHP frameworku Nette. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject fleet management cze
dc.subject vozový park cze
dc.subject evidence a rezervace automobilů cze
dc.subject správa vozového parku cze
dc.subject spolujízda cze
dc.subject řízení údržby a servisu cze
dc.subject Nette cze
dc.subject HTML cze
dc.subject CSS cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject fleet management eng
dc.subject registration and reservations for car eng
dc.subject carpool eng
dc.subject maintenance management and service eng
dc.title Systém evidence vozového parku a využití vozidel ve firmě cze
dc.title.alternative System of fleet management and vehicle utilization in company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This barchelor thesis is about issue of registration of the vehicle fleet in small to medium-sized companies. Within the searches were compared three systems has become available for free or for money. The resulting application ensures for small businesses and most medium-sized businesses fleet management, creating reservations, carpool and becomes a repository for records of technical and service checks. This application was developed in PHP framework Nette. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34667
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 31095
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account