Přijímač ADS-B

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimerda, Karel
dc.contributor.author Hrdina, Vojtěch
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:28Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64903
dc.description.abstract Tato práce pojednává o využití malého jednodeskového počítače s cenově dostupným zařízením umožňující příjem leteckého komunikačního signálu ADS-B. V úvodu práce jsou popsány použité zařízení a nastíněna letecká komunikace. Následně je popsána technologie ADS-B a v praktické části postup zpracování dat. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Raspberry Pi cze
dc.subject ADS-B cze
dc.subject dump1090 cze
dc.subject Asterix cze
dc.subject ICAO cze
dc.subject RTL-SDR cze
dc.subject Raspberry Pi eng
dc.subject ADS-B eng
dc.subject dump1090 eng
dc.subject Asterix eng
dc.subject ICAO eng
dc.subject RTL-SDR eng
dc.title Přijímač ADS-B cze
dc.title.alternative Receiver ADS-B eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with using single-board computer with affordable device, which can take air communicational signal ADS-B. In the introduction of the thesis, there is list of used devices, which are described as well. Next, there is described technology ADS-S and in the practical part there is described process of data processing. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34631
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 31089
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account