Analýza zpoždění bezdrátové komunikace a jeho závislosti na velikosti dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef
dc.contributor.author Samek, Miloš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:24Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64896
dc.description.abstract Tato práce se zabývá analýzou vzniku a velikosti latence v bezdrátové komunikaci. V teoretické části jsou popsány základní principy bezdrátových sítí, druhy standardů. Dále je představena Fresnelova zóna a polarizace. V praktické části práce je provedeno měření na fyzických zařízeních pro zjištění, do jaké úrovně je latence závislá na velikosti odesílaných dat a počtů zařízení v síti. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject IEEE 802.11 cze
dc.subject WLAN cze
dc.subject latence cze
dc.subject bezdrátové sítě cze
dc.subject měření latence cze
dc.subject Wi-Fi cze
dc.subject latency eng
dc.subject wireless network eng
dc.subject Wi-Fi eng
dc.title Analýza zpoždění bezdrátové komunikace a jeho závislosti na velikosti dat cze
dc.title.alternative Analysis of latency in wireless communication and dependency on data size eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of formation and size of latency at wireless communication. In the theoretical part, basic principles of wireless networks and kinds of standards are described. Furthermore, the Fresnel zone and polarization is presented. In the practical part, there will be conducted a measurement of physical devices to detect to what level is the latency dependent on the size of send data and number of devices in the network. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34657
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 31078
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account