Bezpečnostní hrozby Internet of Things

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef
dc.contributor.author Fól, Pavel
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:18Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64888
dc.description.abstract Tato práce se zabývá představením modelů a přístupů k Internet of Things, a to zejména se zaměřením na možnosti zabezpečení. V teoretické části práce je popsáno co je to IoT, jsou představeny vybrané pozitivní i negativní dopady a je provedeno rozdělení na jednotlivé stavební části. Tyto části jsou podrobně rozepsány a pro každou je provedena analýza možností zabezpečení. Na základě zjištěných bezpečnostních hrozeb je v praktické části navrženo zabezpečení komunikační sítě pro chytrou domácnost. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Internet of Things cze
dc.subject bezpečnostní hrozby cze
dc.subject bezdrátové sítě cze
dc.subject IEEE 802.15.4 cze
dc.subject zabezpečení cze
dc.subject Internet of Things eng
dc.subject security threats eng
dc.subject wireless networks eng
dc.subject security eng
dc.title Bezpečnostní hrozby Internet of Things cze
dc.title.alternative Threats to the Internet of Things Security eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This work deals with various models of and approaches to the Internet of Things, primarily with regards to available security options. The theoretical part describes the IoT itself; furthermore, it details some of its positive and negative impacts and individual types (categories) of devices. These types are then explored in more detail and an analysis of possible security options is carried out for each one of them. Security threats discovered in this section are then used in the practical part to design a secure communication network for a smart home. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34646
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 31058
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account