Aplikační řešení pro inteligentní domácnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožek, Josef
dc.contributor.author Jetmar, Josef
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:18Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64887
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá popisem a definicí pojmů soudobých technologií používaných v souvislosti s termínem Inteligentní domácnost. Praktická část je věnována tvorbě serverové aplikace, kterou bude možné spravovat skrze webové rozhraní. Součástí výsledné práce je fyzický demonstrační model typové domácnosti, na kterém bude možné předvést možnosti vytvořené aplikace. Pro potřeby řízení fyzického modelu je použit jednodeskový počítač Raspberry Pi 2 Model B, který obstarává správu a řízení připojených modulů. Důraz je kladen na nízkou pořizovací cenu, jednoduchou uživatelskou obsluhu, použití (na trhu běžně) dostupných součástí a vývoj s možností dalšího budoucí ho rozšíření. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject inteligentní domácnost cze
dc.subject Raspberry Pi cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject automatizace cze
dc.subject smart home eng
dc.subject Raspberry Pi eng
dc.subject application eng
dc.subject automatization eng
dc.title Aplikační řešení pro inteligentní domácnost cze
dc.title.alternative Application solution for Smart home eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the description and definition of contemporary technologies associated with term "Smart home". The practical part focuses on the development of a server application which can be controlled via a web-based user interface. Another aim of the work is to create a physical demonstration model of type solution for households, which can be operated through the application. Single-board computer Raspberry Pi 2 Model B is used for controlling the model solution. It also procures management of connected modules. The emphasis is on low acquisition cost, simple manageability for the user, using (commercially) available components and development with potential for further expansion in the future. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34635
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 31057
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account