Komplexní návrh fyzické a logické topologie domácí sítě a jejích služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef
dc.contributor.author Rehn, Ilja
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:15Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64883
dc.description.abstract Cílem práce je navrhnout komplexní návrh domácí počítačové sítě na fyzické a logické úrovni včetně konfigurací a využití standardních služeb. Autor práce navrhne fyzickou a logickou topologii domácí sítě včetně zdůvodnění. Na zvolené topologii popíše a nakonfiguruje sadu nejpoužívanějších služeb pro optimální běh domácí sítě, včetně možnosti home office, zabezpečení zálohování dat a zabezpečení celé sítě proti neoprávněnému vniknutí k venku. Celý návrh autor představí ve vhodném simulátoru počítačových sítí a v práci uvede jednotlivé konfigurace, včetně jejich odůvodnění. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject počítačové sítě cze
dc.subject lokální síť LAN cze
dc.subject domácí sítě cze
dc.subject domácí kancelář cze
dc.subject topologie cze
dc.subject návrh sítě cze
dc.subject Windows Server 2008 R2 cze
dc.subject DNS cze
dc.subject DHCP cze
dc.subject Active Directory cze
dc.subject bezdrátové sítě cze
dc.subject tiskový server cze
dc.subject zálohování cze
dc.subject zabezpečení cze
dc.subject firewall cze
dc.subject hesla cze
dc.subject computer network eng
dc.subject local area network LAN eng
dc.subject home network eng
dc.subject home office eng
dc.subject topology eng
dc.subject network design eng
dc.subject active directory eng
dc.subject wireless network eng
dc.subject print server eng
dc.subject backup eng
dc.subject security eng
dc.subject firewall eng
dc.subject passwords eng
dc.title Komplexní návrh fyzické a logické topologie domácí sítě a jejích služeb cze
dc.title.alternative Comprehensive design of the physical and logical topology of the home network and its services eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated The aim is to design a comprehensive proposal for home network at the physical and logical level, including the configuration and usage of standard services. The Author suggests physical and logical topology of the home network, including justification. On selected topology describes and configures the most common set of services for optimal running of a home network, including the possibility of home office, security, data backup and security of the entire network against unauthorized access. The whole design is presented in suitable simulator of computer networks and presents various configurations, including their justification. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34662
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 28161
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account