Nutriční screening u chirurgických pacientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červinka, Vladimír
dc.contributor.author Huňová, Sylvia
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:00Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:00Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64868
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na hodnocení nutričního screening u chirurgických pacientů. V teoretické části je vytvořen ucelený přehled o resekčních výkonech na vybraných orgánech, o hodnocení nutričního rizika a jeho metodách, pozornost je věnována důsledkům neadekvátní výživy a podpoře nutrice i v návaznosti na hojení operačních ran. Praktická část je zaměřena na prezentaci a vyhodnocení získaných dat při výzkumu na chirurgickém oddělení. Výsledky práce jsou shrnuty v diskuzi a závěru. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject resekční výkony cze
dc.subject nutriční screening cze
dc.subject nutriční riziko cze
dc.subject nutrice cze
dc.subject nutriční podpora cze
dc.subject resection eng
dc.subject nutritional screening eng
dc.subject nutritional risk eng
dc.subject nutrition eng
dc.subject nutritional support eng
dc.title Nutriční screening u chirurgických pacientů cze
dc.title.alternative Nutritional screening in surgical patients eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuckir, Martina
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the evaluation of the nutritional screening in surgical patients. In the theoretical part there is presented a comprehensive overview of resections in selected organs, of nutritional risk assessment and its methods; attention is paid to the consequences of inadequate nutrition and nutritional support in relation to the healing of surgical wounds. The practical part is focused on the presentation and evaluation of the data obtained in research on the surgical ward. The results are summarized in the discussion and conclusion. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35212
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 30974
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account