Zdravotníci ve 2. světové válce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Gabrielová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:58Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:58Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64864
dc.description.abstract Diplomová práce představuje stručné dějiny československých vojenských jednotek v období 2. světové války včetně zdravotní a ošetřovatelské péče. Další část práce představuje práci zdravotníků na základě metody obsahové analýzy výpovědí pamětníků v kombinaci se syntézou archiválií Vojenského historického archivu. Závěr poukazuje na společně sdílené fenomény, s kterými se na frontě během 2. světové války zdravotníci potýkali. cze
dc.format 111 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject československá armáda cze
dc.subject 2. světová válka cze
dc.subject zdravotnictví cze
dc.subject ošetřovatelství cze
dc.subject vzpomínky cze
dc.subject czechoslovak army eng
dc.subject World War II eng
dc.subject healthcare nursing eng
dc.subject memories eng
dc.title Zdravotníci ve 2. světové válce cze
dc.title.alternative Medics in the World War II. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated This diploma thesis presents a brief history of Czechoslovak military units during the World War II, including medical and nursing care. Another part of this thesis presents information about work of the medical staff collected through content analysis of testimonies of witnesses, combined with the synthesis of archival records from Military Historical Archive. The conclusion of this thesis points to the shared phenomena with which the World War II paramedics had to deal during the war. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35213
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 30756
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account