Kvalita života diabetika s ischemickou chorobou srdeční

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan
dc.contributor.author Mazůrková, Klára
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:57Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:57Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64863
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na hodnocení a porovnávání kvality života. Cílovou skupinu tvoří respondenti s diagnostikovaným onemocněním diabetes mellitus a ischemickou chorobou srdeční. Kontrolní skupinu tvoří respondenti s diagnostikovaným onemocněním diabetes mellitus bez ischemické choroby srdeční. Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuta podstatná fakta se zaměřením na kvalitu života, onemocnění diabetes mellitus a ischemickou chorobu srdeční. Praktická část byla vypracována na základě anonymního dotazníku EQ-5D-3L. Hlavním cílem výzkumné části bylo porovnat kvalitu života diabetiků s ischemickou chorobou srdeční s kvalitou života diabetiků bez ischemické choroby srdeční. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cze
dc.subject EQ-5D-3L cze
dc.subject diabetes cze
dc.subject ischemická choroba srdeční cze
dc.subject quality of life eng
dc.subject EQ-5D-3L eng
dc.subject diabetes eng
dc.subject ischemic heart disease eng
dc.title Kvalita života diabetika s ischemickou chorobou srdeční cze
dc.title.alternative Quality of Life of Diabetic Patients with Ischemic Heart Disease eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused one assessment and comparing the quality of life. The target group are respondents with diagnosed diabetes mellitus and heart ischemia disease. Control group are respondents with diagnosed diabetes mellitus without heart ischemia disease. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part summarizes substantial facts, focusing on the quality of life, diabetes mellitus and heart ischemia disease. The practical part was based on by the anonymous questionnaire EQ-5D-3L. The main target of the practical part was compare the quality of life of diabetic patients with heart ischemia disease with the quality of life of diabetic patients without heart ischemia disease. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35208
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 30016
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account