Možnosti služeb pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marková, Kamila
dc.contributor.author Vondráčková, Eliška
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:48Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (FSZ)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64859
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem Možnosti služeb pro seniory. Práce je zaměřena na nabídku služeb a volnočasových aktivit v Domově s pečovatelskou službou, a také na spokojenost seniorů bydlících v Domově. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje základní poznatky z oblasti stáří, změnách ve stáří, poskytovaných službách seniorům a Domovu s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě. V praktické části je vycházeno z vlastního výzkumného šetření. Jsou zde prezentovány výsledky výzkumu, který byl v Domově s pečovatelskou službou prováděn. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cze
dc.subject sociální změny cze
dc.subject služby pro seniory cze
dc.subject domov pro seniory cze
dc.subject aging eng
dc.subject social changes eng
dc.subject services for seniors eng
dc.subject nursing home eng
dc.title Možnosti služeb pro seniory cze
dc.title.alternative Options of services for seniors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horáčková, Kateřina
dc.date.accepted 2016-06-24
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the topic Options of services for seniors. The work is focused on the services and leisure activities in a nursing home, and on the satisfaction of the seniors living there. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The teoretical part contains basic information about aging, changes in old age, the services provided to the elderly, and also about a nursing home in Nové Město na Moravě. The practical part is based on the author's research, conducted in the nursing home. The results of the research are presented here. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34625
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31023
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account