Kvalita života sester poskytujících domácí hospicovou péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavíčková, Sabina
dc.contributor.author Tejklová, Jana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:47Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64857
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je Kvalita života sester poskytujících domácí hospicovou péči. Zabývá se zejména kvalitou života a problematikou paliativní péče a domácí hospicové péče. Dále se zde okrajově vyskytují informace o stresu, syndromu vyhoření a supervizi. V praktické části je zaznamenán výzkum prováděný se sestrami pracujícími v domácí hospicové péči pomocí dotazníků a rozhovorů. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cze
dc.subject paliativní péče cze
dc.subject domácí hospicová péče cze
dc.subject stres cze
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject supervize cze
dc.subject quality of life eng
dc.subject palliative care eng
dc.subject home hospice care eng
dc.subject stress eng
dc.subject burnout eng
dc.subject supervision eng
dc.title Kvalita života sester poskytujících domácí hospicovou péči cze
dc.title.alternative Quality of Life of Nurses Providing Home Hospice Care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hartlová, Martina
dc.date.accepted 2016-06-24
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor's thesis is "Quality of Life of Nurses Providing Home Hospice Care". It primarily focuses on the quality of life and questions of paliative care and home hospice care. Also, it partially deals with stress, burnout syndorme and supervision. The practical part consists of a survey, based on questionaires and interviews, conducted on nurses working in the home hospice care. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34616
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31019
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account