Dodržování bariérového ošetřovatelského režimu na odděleních intenzivní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie
dc.contributor.author Součková, Soňa
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:40Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64845
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je problematika dodržování bariérového ošetřovatelského režimu na jednotkách intenzivní péče. Teoretická část zahrnuje definici, historii, rozdělení, zdroj, přenos a faktory nozokomiálních nákaz. Ve výzkumné části jsou vyhodnoceny výsledky pozorování, které jsou zaznamenány v tabulkách a grafech. Praktickým výstupem práce je návrh standardu " Zásady dodržování bariérové ošetřovatelské péče u pacienta s MRSA". cze
dc.format 83 s. + 2 volně vložené přílohy
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nozokomiální nákaza cze
dc.subject bariérová péče cze
dc.subject hygiena rukou cze
dc.subject dezinfekce cze
dc.subject sterilizace cze
dc.subject pacient cze
dc.subject standard cze
dc.subject nosocomial infection eng
dc.subject barrier nursing eng
dc.subject handwashing eng
dc.subject disinfection eng
dc.subject sterilization eng
dc.subject patient eng
dc.subject standard eng
dc.title Dodržování bariérového ošetřovatelského režimu na odděleních intenzivní péče cze
dc.title.alternative Observance of the Barrier nursing procedures in the Intensive care units eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sedláčková, Eva
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated Objective of this Bachelor thesis is observing of the Barrier nursing operating procedure and its problems at Intensive care units. Theoretical part consists of definitions, history, infection sources, infection transmission and factors of Nosocomial infections. In research part are analyzed results of monitoring of Barrier nursing with evaluation in tables and graphs. Practical result of this thesis is suggestion of Barrier nursing procedure fundamentals for care of patient with MRSA. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34612
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 30744
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account