Virové hepatitidy B jako profesionální nákazy u nelékařských zdravotnických pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Kunstarová, Jana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:39Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64843
dc.description.abstract Hlavním zájmem této práce je Hepatitida typu B jako nákaza u nelékařských zdravotnických pracovníků. Tato práce obsahuje dvě části. Má část teoretickou a část výzkumnou. V teoretické části se věnuji informacím o virové hepatitidě typu B jako profesionální infekční chorobě. Ve výzkumné části jsem se pokoušela zjistit, jaká je úroveň znalostí zdravotnických pracovníků o virové hepatitidě typu B a jak dobře jsou oni informováni o ochraně proti profesionálním nákazám cze
dc.format 70 s. + 1 volně vložená příloha
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject očkování cze
dc.subject prevence cze
dc.subject profesionální nákazy cze
dc.subject virové hepatitidy B cze
dc.subject vaccination eng
dc.subject prevention eng
dc.subject professional disease eng
dc.subject viral hepatitis B eng
dc.title Virové hepatitidy B jako profesionální nákazy u nelékařských zdravotnických pracovníků cze
dc.title.alternative Viral Hepatitis B as Professionally Acquired Infection in the Group of Medical Professionals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sedláčková, Eva
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated The main concern of this work is hepatitis B infekcion in as a medical professionals. This work contains two parts. It has a theoretical part and research. The theoretical part I deal with theoretical information about hepatitis B as a professional infektious disease. In the research part, I tried to ascertain what is level of knowledge of medical professionals about hepatitis B. I also tried to ascertain what their knowledge about problems viral hepatitis B and how well they are informed about protection against professional infections. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34621
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 30742
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account