Úroveň dentální hygieny u dětí do 10 let

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrudimská, Lucie
dc.contributor.author Kratochvílová, Věra
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:38Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64842
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na úroveň dentální hygieny u dětí do 10 let. Teoretická část se v úvodu zabývá anatomickým popisem dentice, jejím vývojem a funkcí. Zmíněny jsou nejčastější patologie, se zaměřením na zubní kaz, s popisem jeho příčin a možností prevence. Další kapitoly se věnují dentální hygieně, se specifikací pro dětský věk. Zabývají se rozborem dentálních pomůcek i technik čištění. Závěr teoretické části je věnován edukaci ve stomatologii a preventivním prohlídkám. Výzkumná část práce byla zpracována na podkladě dat získaných dotazníkovým šetřením na stomatologické klinice ve Středočeském kraji. Podle zjištění vyplývajících z dotazníkového šetření, byl vytvořen edukační materiál pro rodiče a jejich děti shrnující důležitá fakta v péči chrup v dětském věku. cze
dc.format 95 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dentální hygiena cze
dc.subject dentice cze
dc.subject dětský věk cze
dc.subject orální zdraví cze
dc.subject prevence cze
dc.subject dental hygiene eng
dc.subject dentition eng
dc.subject childhood eng
dc.subject oral health eng
dc.subject prevention eng
dc.title Úroveň dentální hygieny u dětí do 10 let cze
dc.title.alternative The level of dental hygiene among children under 10 years eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holá, Jana
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the level of dental hygiene in children under 10 years of age. At its beginning, the theoretical part provides anatomical description of the dentition, and it also describes its development and functions. Furthermore, the most common pathological phenomena are listed, focusing on dental caries, explaining its causes and offering prevention options. The following chapters attend to dental hygiene specified for childhood. They concentrate on the analysis of dental appliances and dental cleaning techniques. The conclusion of the theoretical part is devoted to education in dentistry and preventive examinations. The research part was prepared on the basis of data acquired through questionnaires at a dental clinic in the Central Bohemian Region. According to the findings obtained via the questionnaire survey, an educational material for parents and their children was compiled. The document summarizes essential facts related to dental care during childhood. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34602
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 30740
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account